Free Vector Logo Savantis

Savantis

# Savantis is een organisatie die zich richt op het leren en werken in de praktijk. De doelstelling is: het bevorderen van de kennis en het behouden van het vakmanschap. Als kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven is Savantis door de overheid verantwoordelijk gesteld achttien ministerieel erkende beroepsopleidingen te onderhouden, leerbedrijven te begeleiden en ze te erkennen. In het Register van Erkende Leerbedrijven zijn bijna 8.500 leerbedrijven opgenomen. Bij deze leerbedrijven volgen jaarlijks ongeveer 9.000 leerlingen en stagiairs uit het middelbaar beroepsonderwijs het praktijkdeel van hun opleiding. Hierbij zijn de contacten met leermeesters en docenten van groot belang.

Updated On
26/07/2010
File Size
1.26 MB
DOWNLOAD EPS
Tags: Savantis

Similar Logos