Free Vector Logo Gazeta Podkarpacka

Poland, Dwutygodnik

Gazeta Podkarpacka - czasopismo polityczne i ekonomiczne wydawane w Stanislawowie, wychodzace w 1875 roku jako dwutygodnik. Ogólem ukazalo sie 77 numerów "Gazety Podkarpackiej".

Updated On
25/02/2013
File Size
393.82 KB
DOWNLOAD EPS

Similar Logos